Virtuaalinen suomen noutajakoirajärjestö
Etusivu » Rodut » Lajit » Järjestä kisat » Kokeet » Tuloset » Valiot » Rotukoodit » Kasvattajat »

Kasvattajat


Taipumuskoe (NOU)
Noutajien taipumuskokeella pyritään toteamaan onko koiran luonne kyseiselle noutajarodulle tyypillinen ja onko koiralla edellytyksiä koulutettavaksi pienriistan talteenottoon ja noutajien metsästyskokeeseen. Kokeessa testataan mm. koiran suhtautumista vieraisiin ihmisiin ja koiriin, koiran itseluottamusta ja aloitekykyä, suhtautumista laukauksiin, vainun käyttöä, hakuintoa, noutohalua, nouto-otetta, riistan palauttamista, uimahalua sekä yhteistyöhalukkuutta.

Jotta koira voi kilpailla noutajien metsästyskokeessa, sillä taytyy olla hyväksytty taipumuskoe. Koira voi osallistua taipumuskokeeseen täytettyään 8 kuukautta. Hyväksytyllä tuloksella koira voi myös osallistua ryhmä-ja kaikkienrotujen näyttelyiden käyttöluokkaan Taipumuskokeessa koiran suoritus joko hyväksytään tai hylätään, pisteitä ei siis anneta.

Metsästyskoe (NOME)
Noutajien metsästyskokeessa (NOME) arvostellaan koiran soveltuvuutta ja halua työskennellä alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisissa metsästystilanteissa. Kokeessa ei ammuta riistaa, mutta niissä pyritään jäljittelemään todellisia metsästystilanteita mahdollisimman hyvin.

Kokeessa ampujan oletetaan pudottaneen tietyn määrän riistaa, joista osa on pudonnut veteen, osa maalle. Jotkut putoamispaikat ovat tarkasti tiedossa, mutta joistakin tiedetään vain maastoalue. Riistan pudotuksia jäljitellään heitoin ja haulikon laukauksin. Riistoina käytetään enimmäkseen variksia, lokkeja, kaneja sekä riistalintuja. Tehtävät voivat vaihdella eri kokeissa huomattavasti. Yleensä koe kuitenkin jakaantuu selkeisiin osatehtäviin, jotka ovat haku-, paikallistamis- ja ohjaustehtävät. Alokasluokassa koiran on lisäksi suoritettava kanilla vedetty laahausjälki saavuttaakseen 1. palkinnon.

NOME:ssa on 3 luokkaa: ALO, AVO ja VOI. Kokeessa ei suoriteta pistelaskua. Koiralle annetaan laatuarvostelu ja tulokseksi 1., 2., tai 3. palkinto. Jos koira hylätään kokeessa on tulos nolla. Saadessaan ALO3 tai paremman koiralla on oikeus osallistua KV-näyttelyiden käyttöluokkaan. Saatuaan kaksi ALO1-tuloksta koiralla on oikeus siirtyä AVO-luokkaan ja kahdella AVO1:llä VOI-luokkaan. Kilpailtuaan esim AVO:ssa koiralla ei ole enää oikeutta kilpailla ALO:ssa. Saatuaan VOI-luokasta 3 ykköstulosta ja näyttelystä laatuarvostelussa vähintään arvosanan hyvä, koirasta tulee vFIN KVA eli virtuaalinen Suomen käyttövalio.

Cobyt
©ulkoasu ja koodaus Jannika
sivuilla esiintyvä novascotiannoutaja tolling.trindys.com