List of POWs in Pak, Indian Airforce
List of Indian POWs in Pakistan

The following names of 54 Indian prisoners of war(POWs) languishing in Pakistan jails since the 1971 India-Pakistan war, have been provided by the Missing Defence Personnel Relatives Association:

  Indian Air Force

 1. Wg. Cdr. H.S. Gill

 2. Sqn. Ldr. Devaprashad Chatterjee

 3. Sqn Ldr. Mohinder Kumar Jain

 4. Sqn. Ldr. Jal Maniksha Mistry

 5. Sqn. Ldr. Jatinder Das Kumar

 6. Flt. Lt. Tanmaya Singh Dandass

 7. Flt. Lt. Ramesh Gulabrao Kadam

 8. Flt. Lt. Babul Guha

 9. Flt. Lt. Gurdev Singh Rai

 10. Flt. Lt. Ashok Balwani Dhavale

 11. Flt. Lt. Srikant Chandrakant Mahajan

 12. Flt. Lt. Sudhir Kumar Goswami

 13. Flt. Lt. Harvinder Singh

 14. Flt. Lt. Vijay Vasant Tambay

 15. Flt. Lt. Ilyoo Moses Sasoon

 16. Flt. Lt. Ram Metharam Advani

 17. Flt. Lt. Nagaswami Shankar

 18. Flt. Lt. Suresh Chandra Sandal

 19. Flt. Lt. Kushalpal Singh Nanda

 20. Flt. Lt. Manohar Purohit

 21. Fg. Off. Sudhir Tyagi

 22. Fg. Off. Kishan Lakhimal Malkani

 23. Fg. Off. Kottiezath Puthiyavettil Murlidharan

 24. Fg. Off. Tejinder Singh Sethi

  Indian Army

 25. Maj S.P.S. Waraich

 26. Maj Kanwaljit Sandhu

 27. Maj Jaskiran Singh Malik

 28. Maj S.C. Guleri

 29. Maj A.K. Ghosh

 30. Maj Ashok Suri

 31. Captain Ravinder Kaura

 32. Capt Kalyan Singh Rathod

 33. Capt Giri Raj Singh

 34. Capt O.P. Dalal

 35. Capt Kamal Bakshi

 36. Capt Vashisht Nath

 37. 2/Lt Sudhir Mohan Sabharwal

 38. 2/Lt Paras Ram Shama

 39. 2/Lt Vijay Kumar Azad

 40. Corpal Pal Singh

 41. Sub Kali Das

 42. Sub Assa Singh

 43. L/Hav Krishan Lal Sharma

 44. L/NK Hazoora Singh

 45. L/NK Balbir Singh

 46. Sepoy S. Chauhan

 47. Sepoy Dilar Singh

 48. Sepoy Jagir Singh

 49. Sepoy Jagdish Lal

 50. Gnr. Madan Mohan

 51. Gnr. Sujan Singh

 52. Gnr. Gyan Chand

 53. Gnr. Shyam Singh

  Indian Navy

 54. Lt. Cdr. Ashok Roy

  Other possible POW's

 55. Flt. Lt. Sudhesh Kumar Chibber

 56. Capt Dalgir Singh Jamwal